Softver otvorenog koda u NSK

Softver otvorenog koda koji se koristi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici:

  • operacijski sustav Linux
  • http server Apache
  • relacijska baza podataka MySQL
  • relacijska baza podataka MariaDB
  • sustav za upravljanje sadržajem WordPress
  • sustav za izradu sigurnosnih pohrana Bacula
  • helpdesk sustav Trellis

Web stranice temeljene na LAMP paketu (Linux-Apache-MySQL/MariaDB-PHP) i CMS-u WordPress: