Otvoreno računalo

Projekt osmišljavanja i implementacije računala koje koristi isključivo programe otvorenog koda, a ima funkcionalnost ekvivalentnu onoj računala koja koriste komercijalne programe.

Korist

Kako bi se računalima koja koriste operacijske sustave i programe zatvorenog koda produžio vijek trajanja u ustanovama javnog sektora,  smanjila potreba za nabavom novih računala i ovisnost o komercijalnim proizvođačima softvera,  budući da  je neizvjesno može li Vlada RH svake godine  produljiti Ugovor prema kojem javne institucije koriste operacijske sustave i programe zatvorenog koda (odnosno može li država iz proračuna pokrivati troškove licenci) s obzirom na navedeno korisnička računala se mogu opremiti softverom otvorenog koda.

Provedba

Konkretni programi kojima će se opremiti „otvoreno računalo“:

  • operacijski sustav: Linux – distribucije Xubuntu 14.04 LTS (umjesto Windowsa)
  • obrada teksta i drugi uredski poslovi: LibreOffice 4.3 (umjesto Microsoft Office-a)
  • reprodukcija video i audio zapisa: VLC Player 2.1 (umjesto Windows Media Playera)
  • preglednik weba: Mozilla Firefox 28 (umjesto Internet Explorera)
  • e-pošta: Mozilla Thunderbird 31 (umjesto Microsoft Outlooka i Windows Maila)

Ažurirano: listopad 2014.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.